2024, het jaar van de Houten Draak

2024, het jaar van de Houten Draak

2023 was het jaar van het Waterkonijn. Volgens de Chinese horoscoop wordt 2024 het jaar van de Houten Draak en als we deze horoscoop mogen geloven, kunnen we wel wat verwachten van dat jaar, niet alleen in de Drakentuin maar ook in de rest van de wereld.

De naam “Drakentuin” is trouwens geïnspireerd op de Oosterse betekenis van de draak. Als symbool voor keizerlijke overvloed en geluk vonden wij dat wel gepast voor een tuin met zo’n hoeveelheid en variëteit aan groenten en fruit.

Wat zegt de Chinese Horoscoop ?

De Chinese dierenriem bestaat uit 12 dieren met daarin 1 mythisch dier: de draak. De draak is krachtig in veel betekenissen: hij is geestdriftig, extravert, enthousiast en inspirerend. Hij blaakt van energie en zelfvertrouwen en is bovendien uiterst intelligent en alert. Soms is hij te perfectionistisch, te ambitieus, een beetje tiranniek en te direct en ongeduldig in sociale contacten. Vanuit hun perfectionisme zijn draken ook niet echt flexibel. Maar deze geboren leiders zijn vanuit hun intelligentie vaak erg idealistisch en geven dus goed advies. Draken zijn moedig, dynamisch en heerlijke mensen.

In de Chinese elementenleer zijn er 5 elementen die aan de jaren gekoppeld worden: hout, vuur, water, aarde en metaal. 2024 is een houten jaar en hout staat symbool voor een nieuw begin. Het is het element van de lente, van geboorte, schepping en van groei en ontwikkeling. Het bevat een sterke yang energie, die zorgt voor beweging. Deze energie zorgt voor creativiteit en innovatie, maar ook voor flexibiliteit, vrijgevigheid en samenwerking.

1964

Elke 60 jaar is er een jaar van de Houten Draak. De laatste keer was dus in 1964. In een jaar dat begeleid werd door muziek van de Beatles en de Stones waren er heel wat staatsgrepen en burgerprotesten in Gabon, Zanzibar, Brazilië, Laos, Vietnam, …. Nelson Mandela werd opgesloten op Robbeneiland. Ook de Belgen doen mee met een inval van de para’s in Stanleystad op 24 november 1964. Mensen roerden zich op zoek naar rechtvaardigheid en een beter leven. Soms mislukte dat maar op 2 juli werd in de Verenigde Staten de Civil Rights Act ondertekend, in aanwezigheid van Martin Luther King, en werden discriminatie en rassensegregatie verboden. In 1964 werd ook de Wilderness Act aangenomen in de Verenigde Staten waarmee grote natuurgebieden werden beschermd. Twee voorbeelden voor de wereld.

Voor het KMI staat 1964 genoteerd als een extreem weerjaar. Met een hele droge winter, een zomer met temperatuurextremen: de maximumtemperatuur in Rochefort op 12 juni was 34,6°C, negen dagen later werd het minimum op dezelfde plaats −0,3°C. Met hagel en tornado’s die veel schade veroorzaken en met Kerstmis lag er 17 cm sneeuw in Ukkel. Dat belooft.

2024

Het jaar van de Houten Draak geeft dus wel wat mogelijkheden en positieve vooruitzichten. Want die Houten Draak bevordert harmonie en vrede in de natuur en in de maatschappij, terwijl hij ook op persoonlijk vlak zorgt voor het ontwikkelen en delen van onze talenten voor het algemeen belang. De Houten Draak zorgt voor verbondenheid en herinnert ons eraan dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel en dat we een positieve impact kunnen hebben in de wereld.

Vermits de Chinezen niet de zon maar de maan gebruiken voor hun kalender, start het jaar van de Houten Draak pas op 10 februari 2024. Nog even tijd dus om te dromen en ons klaar te maken voor een jaar van verbondenheid en verandering.