Het “Symbioceen”, een geologisch tijdperk voor voedselbossen?

Drakentuin in de lente

Symbio wat?

Ken je het begrip symbiose? Dat komt uit de biologie en betekent letterlijk “samen leven”. De term wordt gebruikt voor samenlevingsvormen van 2 of meer organismen tot wederzijds voordeel. De term staat op die manier in contrast met parasitisme. Goede voorbeelden van symbiose zijn korstmossen, het microbioom in je darmen en het wood wide web, het samenwerkingsverband tussen bomen en schimmels in het bos.

Een nieuw voorlopig fictief tijdperk !

Glenn Albrecht, een Australische professor duurzame ontwikkeling ging met dit begrip aan de slag als antwoord op het “Antropoceen”, het tijdperk van de mens, dat vooral geassocieerd wordt met de Apocalyps : klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis en andere vormen van milieuvervuiling. Hoe kunnen we, na het Antropoceen, op een intelligente, fijne manier samenleven met het ons omringende ecosysteem ? Hoe kunnen we onze menselijk samenleving terug integreren in de natuurlijke processen die ons omringen ? Dat zijn kernvragen die ook Glenn Albrecht zich stelt. Hij pleit ook voor een “generatie S”, de generatie van het symbioceen. Die mensen moeten op creatieve wijze, met kennis van zaken en liefde voor alle vormen van leven, de verbinding tussen mens en natuur terug herstellen.

Voedselbossen als model

Een verbod op stoffen die schadelijk zijn voor het milieu is een logische eerste stap. Duurzaam bouwen met natuurlijke materialen, hergebruik van grondstoffen en het omvormen van ons energiesysteem naar hernieuwbare energie zijn ongetwijfeld onderdelen van de samenleving in het Symbioceen. Een gezond ecosysteem is de logische basis. Daarom zal de voedselproductie grondig moeten herbekeken worden. Dan komen voedselbossen als interessant model naar voren. Voedselbossen leveren een bijdrage tot de oplossing van de klimaatproblematiek, kunnen de lokale biodiversiteit vergroten én produceren voedsel voor de samenleving. Uiteraard gaan die positieve effecten ook op voor de kleinere variant, de voedselbostuinen.

De wereld redden?

Ja, maar met de voedselbossen gaan we toch niet de wereld kunnen voeden ? Dat klopt, de mens eet op dit moment veel graangewassen en vlees en die twee zijn moeilijker te integreren in voedselbossen. Voedselbossen zijn een deel van de oplossing, net als het kweken van zeewier in de oceanen voor menselijke consumptie, maar dat is een ander verhaal uit het Symbioceen.

Meer info over het symbioceen: kijk naar reportage op VPRO

Aanbevolen artikelen